Hírmondó felolvasószoftver letöltése Speakboard felolvasószoftver letöltése BsMag képernyőnagyító program letöltése Magic képernyőnagyító program letöltése

FEJLESZTÉSI KERETEK

Az inkluzív megemlékezés kidolgozásához

A program célja

Összeállítani egy olyan „megemlékezés katalógust”, melynek felhasználásával mind a többségi társadalom középiskolai tanulói, mind az értelmi fogyatékos fiatalok, ill. az ő oktató-nevelő munkájukat segítő pedagógusok segítséget kapjanak a fogyatékos emberek holokausztja témakörében az emlékezés és megemlékezés módjaiban való elmélyülésre, tervezésre, megvalósításra.

Az inkluzív megemlékezés céljai a következők:

 • a témával kapcsolatos személyes érzetek, érzelmek kifejezése különféle formákban
 • a többségi társadalom és az értelmi fogyatékos fiatalok személyes találkozásai révén az elfogadás megtapasztalása
 • a többségi társadalom és az értelmi fogyatékos fiatalok egymás iskoláiba történő látogatások során felfedezhessék egymás pozitív értékeit
 • az értékes élet bemutatásának lehetősége közösségi összejöveteleken
 • nem ünnepséget szervezni, hanem megemlékezni a múlt szörnyűségeire egy közösségi esemény keretében, melyben kifejezhetik összetartozásukat, tiszteletüket minden ember iránt
 • a megemlékezési kultúra kialakítása, fejlesztése
 • megismertetni az érdeklődőket a különböző országokban fellelhető emlékművekkel és megemlékezési módokkal, melyek inspirációt adhatnak az osztályszintű, iskolaszintű vagy városi szintű emlékművek, emlékhelyek tervezéséhez és megvalósításához a tanulók által
 • irodalmi és képzőművészeti alkotások bemutatása a témában
 • lehetőség biztosítása a kreatív tevékenységek kiaknázására
 • a holokauszt szimbólumaival való megismerkedés
 • az együtt-lét megélése

Az inkluzív megemlékezés jellemzői

 • Az inklúzió a közoktatás fontos fogalma, az integráció társfogalma. Szemléleti befogadást és elfogadást jelent. Az inkluzív, befogadó iskolai oktatás személyiségre orientált. Feladata, hogy megteremtse minden tanuló egymással való sokoldalú interakciós, kommunikációs és kooperatív nevelési-oktatási lehetőségét, valamint biztosítsa a tudáselsajátítás, a jártasságok, készségek, képessége, kompetenciák, gondolkodási erők, megszerzésének, fejlesztésének aktív, konstruktív ösztönzési folyamatát.
 • Az inkluzív iskolában mindenkinek mindent meg szabad tanulnia. Legfontosabb módszere a reflektív tanulást elősegítő, a felfedezést, a kreativitást, a kooperációt előtérbe helyező oktatási stratégia.
 • A megemlékezés közösségi esemény, amelynek során egy csoport tagjai összetartozásuk kifejezéseként elhunyt személyek vagy megtörtént események felidézése céljából összegyűlnek és az alkalomhoz rendezett külsőségek között kinyilvánítják tiszteletüket.
 • Az inkluzív megemlékezés elsődleges célja a célcsoportok egymással való találkozása révén megismerni egymás pozitív értékeit illetve az előzetesen feldolgozott ismeretanyag (Fogyatékos emberek holokausztja) után egy közös megemlékezés megvalósítása.
 • A megemlékezés egy intim, személyes érzelmeket felszínre hozó, bensőséges pillanat, melyet nem célszerű a megszokott ünnepségek keretein belül megtartani. Helyette javasolt az „5 perces”, rövid, csendes, érzelmekre, elgondolkodtatásra irányuló megemlékezést tartani.

A tanulás/foglalkozás helyszíne

 • A megemlékezés helyszínéül ugyanúgy választhatunk kül- és beltéri helyszínt: osztálytermet, az iskola központi helyiségét, iskolaudvart, iskolán kívüli, az adott város, kerület központi vagy a témához szorosan kapcsolódó helyszínét is.
 • A beltéri helyszín esetén célszerű olyan teret választani, ahol a célcsoportok együtt kényelmesen elférnek, és biztosított az akadálymentes megközelíthetőség. Mivel nem nagyszabású rendezvényt érdemes megvalósítani, ezért elegendő egy-egy kis tér, falrészlet stb. biztosítása az alkalomhoz.
 • A kültéri helyszínt ugyanúgy képezheti az iskola udvara, egy eldugottabb hely is, mint a szűkebb lakókörnyezet erre a célra már kialakított vagy ezek után kialakítandó, állandó vagy ideiglenes közterülete is.
 • A külsős helyszín létrejöhet egy közös kirándulás révén is, ahol a célcsoportok együtt keresik fel a már meglévő emlékhelyeket, emlékműveket.

Időkeretek

 • Az inkluzív megemlékezést mindenképpen megelőzi a témához kapcsolódó ismeretek feldolgozása (3-5 óra). Maga a megemlékezés ezt követően valósulhat csak meg. A megfelelően előkészített megemlékezés érzésekre és érzelmekre ható mivoltából kifolyólag rövid időintervallumot vesz csak igénybe, de biztosítani kell a mélyebb elmélyülésre vágyók számára ennél több időt is. A megemlékezés időtartama ezeket figyelembe véve sem lépi túl az egyórás időkeretet.
 • Ha a megemlékezésre kiállítás készül, arra legalább egy hetet kell biztosítani folyamatos megtekintés céljából.
 • Ha a program kirándulással zárul ez az adott távolságtól függően alakul (pár órás, egész napos stb.).
 • A megemlékezés részét képezheti a különböző célcsoportok egymásnál tett látogatása után egymás pozitív értékeinek bemutatása (ének, vers, zene stb.), mely szintén egy órát vehet igénybe.

Munkaformák

 • A megemlékezés tervezését, kivitelezést, megvalósítását bármely tanulási munkaforma segítségével létre lehet hozni.
 • Fontos a pedagógus felkészültsége, irányítása a megemlékezés megvalósításához, így terveztethetünk osztály szinten, de ugyanúgy egyéni, páros és csoportos munkaformában is. Érdemes kihasználni a tanulók képzelőerejét, kreativitását, és hagyni, hogy leginkább az ő ötleteik kerüljenek kiaknázásra, akkor is, ha azok esetleg túl merészek, szokatlanok. Hagyjuk őket gondolkozni, tervezni és csak a minimális segítséget biztosítani számukra.
 • A megemlékezéshez a művészeti ágak sok-sok területéről hozhatunk anyagot. A megemlékezés részét képezheti: képek és szöveges dokumentumokból készült kiállítás; filmrészletek bejátszása; teljes filmek megtekintése; zene és ének; vers és próza – felolvasások; festmények és képzőművészeti alkotások; a tanulók által létrehozott emléktáblák, szobrok, performance-k; a holokauszt szimbólumainak felhasználásával készült emlékhelyek létrehozása, és bármi, amit a tanulók önállóan alkotnak meg.

Eszközök

 • A megemlékezés megvalósításához bármilyen eszközt fel lehet használni, ami ezen esemény létrejöttéhez csak szükséges lehet. Csak a fantázia és kreativitás szabhat határt!
 • Érdemes kihasználni a tanulók számítógép felhasználó ismereteit. Az anyaggyűjtés ma már nélkülözhetetlen eleme az internet használata. De kutatómunkát lehet végezni a könyvtárakban, levélgyűjteményekben is.

Tartalom

 • Az inkluzív megemlékezés célja jelen esetben, hogy a fogyatékos emberek holokausztjáról, annak borzalmairól, a társadalomra tett hatásáról és az áldozatokról méltóképpen emlékezzünk meg. Célunk, hogy az adott korcsoport tisztába legyen az események miértjével és mikéntjével, képes legyen elfogadni annak valóságosságát, és belássa ezen események szörnyűségét. Azonban arra is nagy szükség van, hogy ne csak a múltra, de a jelenre is gondoljanak, és felfedezzék, hogy minden ember értékes és különbségeink ne hátráltassák, hanem vigyék előbbre kapcsolatrendszereinket. Ennek tudatában érdemes létrehozni a megemlékezésünket.
 • Fontosnak tartjuk, hogy a többségi és a fogyatékkal élő fiatalok találkozhassanak egymással, megismerve egymás pozitív jó tulajdonságait. (Nálunk, nálatok, náluk) Ebben az esetben a megemlékezés lehet közös éneklés, zenélés, kézműveskedés stb. Ugyanakkor egy közös kirándulás egy már meglévő emlékhelyhez, még nagyobb társadalmi erővel bír.
 • Az osztály- vagy iskolaszintű megemlékezés, a megemlékezés mivoltából adódóan, rövid, csendes elmélyülés legyen, annak minden intimitásával együtt.
 • Ajánlott létrehozni a tanulók által az iskola területén belül (aula, kert stb.) egy olyan emlékhelyet, emlékművet, ahol meg lehet állni egy pillanatra, és a tanult eseményekre emlékezhetnek. Ezen emlékhelyek, emlékművek a megemlékezés napján állhatnának, esetlegesen egész évben is. Érdemes biztosítani a meghittséget, csendet, nyugodt lékkört, hogy mindenki ráhangolódhasson az elmélyülésre.

Mellékletek

Könyv ajánló

Art Spiegelman: A teljes Maus
Ulpius-ház Könyvkiadó, Bp. 2005.
ISBN: 9639602752

Jussi Adler-Olsen: A 64-es betegnapló
Anumis Kiadó 2013.
ISBN: 9789633241219

Eva Bunting: A Rettentő Valamik
Hannah Arendt Egyesület, Bp. 2001.
ISBN: 9630059169

Múlt-kor – negyedéves Történelmi magazin, 2014. tavasz
ISSN: 2061-3563

Film ajánló

Vak szerelmek (Slepé lásky)
szlovák dokumentumfilm, 77 perc, 2007

Szemünk fénye
színes magyar dokumentumfilm, 83 perc, 2006

Andris
színes magyar dokumentumfilm, 67 perc, 2008

Gyurika
színes magyar dokumentumfilm, 23 perc, 2007

http://film.indavideo.hu/video/f_lathatatlanok

Dancer in the Dark (Lars von Trier, 2000)

Mar adentro (Alejandro Amenábar, 2004)

Rain Man (Barry Levinson, 1988)

Of Mice and Men (Gary Sinise, 1992)

I Am Sam (Jessie Nelson, 2001)

My Left Foot: The Story of Christy Brown (Jim Sheridan, 1989)

Forrest Gump (Robert Zemeckis, 1994)

Le scaphandre et le papillon (Julian Schnabel, 2007)

Awakenings (Penny Marshall, 1990)

Flawless (Joel Schumacher, 1999)

Élek és szeretek (Yo, también)
spanyol filmdráma, 103 perc, 2009 

És a nyolcadik napon…
színes, magyar tévéfilm, 52 perc, 2009 

És a nyolcadik napon… (Le huitieme jour)
színes, feliratos, francia-angol-belga filmdráma, 118 perc, 1996 

Életrevalók (Intouchables)
színes, magyarul beszélő francia filmvígjáték, 112 perc, 2011

Virágot Algernonnak (Flowers for Algernon)
színes, magyarul beszélő, amerikai-kanadai dráma, 87 perc, 2000

A százéves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt
(Hundraaringen som klev ut genom fönstret och försvann) színes, magyarul beszélő svéd vígjáték, 114 perc, 2013
(19:47 – 22:24)

A mindenség elmélete – Theory of Everything
angol-amerikai életrajzi dráma,2014

És minden képregény film, ill. szuperhős film megtekinthető, mivel ezek főszereplői mind fogyatékkal élő személyek! Ezek a filmek jó táptalajt adnak a mai fiataloknak a fogyatékosság elfogadásához.

A holokauszt szimbólumai

A koncentrációs táborokban minden elítéltnek egy lefelé fordított színes háromszöget kellett viselnie, a háromszög színe mutatta a bebörtönzés okát. A zöld háromszög a bűnözők, a piros a politikai okokból fogva tartottak, a lila aJehova tanúinak, a fekete az "antiszociális" személyek (alkoholisták, prostituáltak, munkakerülők, leszbikusok, romák), a rózsaszín pedig a homoszexuálisok jele volt. A zsidók számára két egymásra fordított, Dávid-csillagot formázó sárga háromszög viselése volt kötelező.

A fogyatékkal élő emberek nem kaptak megkülönböztető jelzést. Viszont az ő szimbólumukká vált az a bizonyos Mercedes SZÜRKE BUSZ, amely őket a krematóriumokba szállította, a belső oldalán a következő felirattal: „Hova visznek minket?”

Emlékművek

Az amszterdami Homomonument

A Liberté chérie szabadkőműves páholy emlékműve.

A páholyt az esterwegeni koncentrációs tábor 

foglyai alapították 1943 novemberében

A zsidó mártírok emlékműve, Dohány utcai zsinagóga (Varga Imre alkotása, 1991)
Cipők a Dunaparton(Pauer Gyula és Can Togay alkotása)
Berlin
Jeruzsálem
München
Szatmári és nagykárolyimagyar zsidók emlékműve Holonban(Izrael)

Fogyatékos emberek holokausztja

Holokauszt emlékhelyek a nagyvilágban

Berlin
https://www.youtube.com/watch?v=Tc5l6z1T8Ks

Hannover
http://www.yelp.com/biz/holocaust-mahnmal-hannover

Hannover
http://www.haz.de/Hannover/Fotostrecken-Hannover/Holocaust-Mahnmal-ist-in-schlechtem-Zustand#p1

Belgrád
http://www.memorialmuseums.org/denkmaeler/view/1268/Holocaustdenkmal-%C2%BBMenora-in-Flammen%C2%AB

Róma
http://www.welt.de/politik/deutschland/article110218394/Die-einfuehlsame-Leichtigkeit-der-Bundeskanzlerin.html

Maimi
http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-miami-holocaust-memorial-image28684959

Budapest
http://www.oe24.at/welt/weltchronik/Holocaust-Denkmal-in-Ungarn-geschaendet/549750

Köln
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Holocaust_denkmal_k%C3%B6ln1.jpg

Budapest
http://www.oratorienchor-heimstetten.de/chor/ung-foto/syn.htm

Mannheim
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gedenkskulptur_Kitzbihler_Mannheim_03.jpg

Hamburg
https://www.hgb-leipzig.de/mahnmal/gerz2.html

Dorstfeld
http://www.ruhrnachrichten.de/staedte/dortmund/44149-Dorstfeld~/Erinnerungsfeier-Dorstfelder-gedenken-der-Holocaust-Opfer;art2577,1537543

Berlin
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Denkmal_der_Buecherverbrennung.jpg

Yad Vashem
http://www.yadvashem.org/yv/en/museum/hall_of_names.asp

Holokauszt emlékhelyek és múzeumok listája
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Holocaust_memorials_and_museums

Harrisburg
http://astro.temple.edu/~camille/mem5.html

Budapest
http://www.memorialmuseums.org/eng/staettens/view/1420/Roma-Holocaust-Memorial

Berlin
http://www.spiegel.de/fotostrecke/photo-gallery-a-roma-monument-for-the-present-day-fotostrecke-88900.html

New England
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:New_England_Holocaust_Memorial_3.JPG

Erlangen
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erlangen_Hauptstra%C3%9Fe_63_Stolpersteine_001.JPG

New York
http://www.pinterest.com/pin/92746073549059710/

Tel Aviv
http://www.timesofisrael.com/tel-aviv-unveils-memorial-to-gay-holocaust-victims/

Tel Aviv
http://www.diversityact.org.au/hub1/news/world/tel-aviv-unveils-first-memorial-gay-holocaust-victims

Tennessee
http://www.huffingtonpost.com/the-gypsynesters/a-moving-holocaust-memori_1_b_3468522.html

Varsó
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Yad_Vashem_-_Denkmal_der_j%C3%BCdischen_Soldaten_und_widerstandsk%C3%A4mpfer.jpg

Hooghalen
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monument_appelplaats_Kamp_Westerbork.jpg

Peoria
http://bonkersaboutbuttons1.blogspot.hu/2013_01_01_archive.html

A szürke busz
http://www.dw.de/remembering-the-victims-of-nazi-eugenics/a-16945569

A szürke busz
http://www.euthanasie-gedenken.de/images/grauer_bus.JPG

Ravensburg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wei%C3%9Fenau_Denkmal_der_grauen_Busse_1.jpg

Megemlékezések és iskolai projektek
https://www.youtube.com/watch?v=CjhmAAkqbpM
https://www.youtube.com/watch?v=wn2qgyQ5lEY
https://www.youtube.com/watch?v=3zzJTwx33Xg
https://www.youtube.com/watch?v=JVfarWETKyE

Holokauszt szimbólumok
http://socialistunity.com/commemorate-holocaust-victims/

Minden élet érték

Találkozás fogyatékos gyerekekkel, fiatalokkal

Néhány jó tanács pedagógusoknak e találkozások megszervezéséhez

„A XX.szd-i Taigetosz című projekt”, illetve annak utóélete kapcsán talán a legfontosabb cél, hogy megismerkedhessenek a diákok olyan fiatalokkal, akik valamiért mások, mint társaik. Ennek legjobb módja a személyes találkozás. Ez a feladat a pedagógusokra nézve jelent plusz feladatot, kihívást. Hogyan kezdjek hozzá? Kiket és hol keressek? Milyen programot szervezzek számukra? Sok kérdés, de nem megoldhatatlan feladat. Olyannyira nem, hogy akár rá is lehet bízni tanítványokra egy közös találkozó megszervezését. Alább olvasható néhány szempont egy-egy ilyen találkozó megszervezéséhez.

Az a pedagógus, aki úgy dönt, számára fontos téma megismerkedni fogyatékos gyerekekkel, fiatalokkal, mert már beépítette tanmenetébe a jelen projektet, és sok mindent átbeszélt tanítványaival a fogyatékos emberek holokausztjával kapcsolatban, akkor bizonyára eljutott oda, és tanítványai is megértették, hogy milyen értékes minden emberi élet. Azonban ez csak akkor mélyülhet el tökéletesen, ha létrejön egy személyes találkozás fogyatékos és nem fogyatékos gyerekek, fiatalok között. Ehhez fel kell venni valamelyik fogyatékos fiatalokkal foglalkozó intézménnyel a kapcsolatot. De melyikkel? És hol találhatók ezek az intézmények? Szinte minden kerületben illetve nagyobb városban vannak szegregált intézmények.

(1) Ma már az internet széles sávjának köszönhetően percek alatt fellelhetők ezek az intézmények.

(2) Egy levél, egy telefon és máris le lehet fixálni egy mindkét fél számára megfelelő időpontot. A fogyatékosság területei nagyon sokszínűek: vakok és gyengén látók, mozgáskorlátozottak, hallássérültek, értelmi-,, beszédfogyatékosok, autizmussal élők, stb. Ha meg van a kapcsolat, mindenképpen vegyük figyelembe a kiválasztott fogyatékossági terület sajátosságait. Nem célszerű zenés produkcióval készülni a nagyot halloknak; ha a befogadó intézmény még nem akadálymentesített, akkor ne szervezzünk mozgáskorlátozottak számára közös programot.

(3) A fenti szempontok figyelembe vételével kezdődhet a találkozási alkalom megszervezése. A felkeresett intézmény biztosan partner lesz egy közös program megvalósításában, így nem kell félni a visszautasítástól

(4) Az időpont kiválasztásánál figyelembe kell venni a saját iskolai időbeosztást (ünnepek, versenyek, iskolai programok stb.), hiszen senki sem szereti túlságosan leterhelni tanítványait, mert akkor már egyáltalán nem lesz kedvük még egy plusz feladatot elvégezni. Legyen ez a készülés öröm, várakozás, melyet megfelelően készítettek elő. Ajánlott időpontok: december 3. (1992-től a Fogyatékos emberek világnapja) és január 27. (2005 óta a Holokauszt világnapja) Ez két olyan időpont, mely aktualitásával jó alap lehet a szervezéshez, de természetesen, nem kell ragaszkodni ezekhez az időpontokhoz.

Van időpontunk, keressünk helyszínt.

(5) Helyszínnek célszerű a befogadó, azaz a saját intézményt választani (ez egy kicsit leegyszerűsíti a dolgokat) vagy pedig ellátogatni valamelyik fogyatékos intézménybe. Mindkét út járható.

(6) De mindkét esetben át kell gondolni a közlekedést: milyen módon közelíthető meg a kívánt intézmény (tömegközlekedés esetleg külön busz bérlése).

Meg van a mikor, a hol, most jön a programok szervezése.

(7) A programok kitalálásánál fontos tényező, hogy mindenki megmutathassa magát, megmutathassa értékeit. Fontos továbbá, hogy legyenek együtt végezhető, közösen létrehozott programelemek. Ez lehet egy közös ének, egy együtt végzett kézműves foglakozás, valaminek a megtanítása (dal, vers, tánc stb.), a lényeg: együtt, közösen. A szervezett program után maradjon idő a közös beszélgetésre, egymás megismerésére, a spontenaitásra, a kötetlenségre.

(8) Egy kis vendéglátás segítheti a hangulat oldását: ásványvíz, némi harapnivaló, édesség és mindenki elégedetten távozik.

A közösen eltöltött órák biztos, hogy mindkét fél számára élményekben gazdagok lesznek. Ezt az élményt megőrizendő lehet egy kis emléket adni a partner iskola tanulóinak. Erre is időt kell tervezni a projekt megvalósítása előtt. Ez az emlék lehet egy kézzel készített ajándék, valami személyes tárgy, egy DVD az iskola életéről, stb.

Sokszor vagyunk úgy, hogy már megint egy újabb feladat a mókuskerékben, melyet a hátunk közepére sem kívánunk. De ha jó célt szolgál ez a pár órás szervezés, biztosan olyan élményekkel, olyan új tapasztalatokkal fognak a diákjaink gazdagodni, ami nem csak egy életre szól, hanem szervesen beépül személyiségükbe, mely által másképp tudnak tekinteni embertársaikra, a fogyatékos emberekre, s a másságot olyan természetesnek tekintik majd, minthogy levegőt vesznek. Ha csak egyetlen gondolatot fogadtatunk el velük, mely megragad bennük, akkor már célt értünk: „Minden élet érték”!

S hogy egy kicsit ráhangolódhassunk a témára, szeretnék ajánlani egy dalt:
Szabó Leslie: Hogy segíthetnék?
https://www.youtube.com/watch?v=uITagN3aqrw