Hírmondó felolvasószoftver letöltése Speakboard felolvasószoftver letöltése BsMag képernyőnagyító program letöltése Magic képernyőnagyító program letöltése

Modulleírás

Ajánlott korosztály 17-18 éves középiskolai tanulók
Ajánlott időkeret 2 x 45 perc
A modul közvetlen célja Betekintést adni a hitleri Németország kultúrpolitikájába és a fogyatékossággal élők egykori megbélyegzésébe, s egyúttal érzékenyíteni a diákokat a sérült emberek jogai és értékei iránt 
A modul tartalma Az elfajzás fogalma. A mentálisan sérült emberek képzőművészeti alkotásai. Az avantgárd művészet. A német nemzetiszocialista művészetpolitika fő jellemzői. München, a német művészet fővárosa. Az államilag támogatott és az elutasított művészet jellemzői a hitleri Németországban. A Münchenben 1937-ben megrendezett Elfajzott művészet című kiállítás. Az utókor ítélete. 
Megelőző tapasztalat A hitleri Németország és az avantgárd művészet legfontosabb jellemzőinek ismerete.
Ajánlott továbbhaladási irány A virtuális emlékkiállítás közös megtekintése. Az elkészült esszék felolvasása – az ezek gondolataira épülő vita és/vagy beszélgetés. A modern műalkotások befogadásának és értelmezésének gyakorlása.
A kompetenciafejlesztés fókuszai Személyes kompetencia: nyitottság, értékválasztás, véleményalkotás
Kognitív kompetencia: szövegek értelmezése, kritikai gondolkodás
Szociális kompetencia: együttműködés 
Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Művészetek
Tantárgyakhoz: Vizuális kultúra
Más modulokhoz: Hová visztek minket?
Támogató rendszer A projekt honlapja.

 

Nyomtatóbarát változat

A modulhoz tartozó dokumentumok:

Modulleírás

Modulvázlat

A modul mellékletei


Kiegészítő anyagok:

Szövegek

Filmek

Fotók

Hanganyag

Honlapok