Hírmondó felolvasószoftver letöltése Speakboard felolvasószoftver letöltése BsMag képernyőnagyító program letöltése Magic képernyőnagyító program letöltése

Modulvázlat

 

Tevékenységek – időmegjelöléssel

A tevékenység célja/ fejlesztendő készségek

Munkaformák és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák

Pedagógus

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése (15 perc)

I/a. Különleges képek

A

Minden diák húz egyet a tanár által előkészített részletek közül, amelyekből teljes képeket lehet kirakni. Az összeillő részletek tulajdonosai megkeresik egymást, és összeállítják a képüket. Megbeszélik, hogy vajon mit látnak: Mikor készülhetett, ki festhette a képet? A csoportok szóvivői megosztják a felmerült gondolatokat az osztállyal.

 

5 perc

Csoportalkotás

 

A sérült alkotók iránti nyitottság megalapozása

 

Csoportmunka – képek összeállítása, megbeszélés

D1 (Összerakható képrészletek)

 

I/b Hans Prinzhorn gyűjteménye

A

A tanár elmondja, hogy a kirakott képek Hans Prinzhorn pszichiáter gyűjteményéből valók. Miközben megoszt néhány további információt a diákokkal, rajzokat tartalmazó oldalakat vetít ki a szerző könyvéből.

 

A tanulók megjegyzéseket fűznek a képekhez arra vonatkozóan, hogy milyennek látják azokat, tetszenek-e nekik vagy sem? Felidézik ismert alkotók vizuálisan hasonló megoldásait. Végül röviden véleményt mondanak arról, hogy szerintük egy elmebeteg, illetve értelmileg sérült ember alkothat-e művészeti szempontból értékeset, vagy sem?

 

10 perc

Benyomások szerzése mentálisan sérült emberek alkotásairól, a témához kapcsolódó érzések kihangosítása

 

Az értelmileg sérült emberek elfogadására való érzékenyítés

Frontális munka

 

Vetítés

 

Egész csoportos gondolatcsere

 

P1 (Háttér információk)

 

P2 (Kivetíthető képek)

II. Új tartalom feldolgozása (65 perc)

II/a. A német nemzetiszocialista művészetpolitika kialakulása (1933-37)

A

A diákok 5 csoportot alakítanak. Mindegyik kap egyet a D2-6 melléklet közül annyi példányban, ahány tagja van a csoportnak. Felosztják egymás között a részekre tagolható szövegeket. Mindenki elolvassa a maga részét. Kiemeli belőle a lényeget, majd ismerteti társaival az általa elolvasott gondolatokat. Minden csoport készít egy egyszerű gondolattérképet saját témájáról egy csomagolópapírra. A vázlatokat a falra erősítik, és a szóvivők megosztják az osztály egészével csoportjuk információit.

 

30 perc

Új ismeretek szerzése a modul témájához kapcsolódóan

 

A közös gondolkodás és a tudásmegosztás gyakorlása

Csoportmunka (szövegfeldolgozás)

 

Ismertető tartása vázlat alapján

D2-6 (Különböző nyomtatott szövegek)

 

Csomagolópapír

 

Vastag filctollak

 

Gyurmaragasztó

 

II/b Birodalmi ízlés – birodalmi művészet

A

A tanár bemutatja a Degenerate art című dokumentumfilmnek azt a rövid részletétét, amely a Haus der Kunst megnyitását megelőző utcai parádét idézi fel. Ezután olyan alkotások képeit vetíti ki, amelyek szerepeltek az 1937. évi nagy német művészeti kiállításon. A diákok közben olyan jelzőket, jelzős szerkezeteket jegyeznek fel egy cédulára, amelyek a képekről az eszükbe jutnak. A vetítés végén a tanár kitesz a falra 2-3 nagy papírt. A diákok graffiti szerűen felírják rájuk a hivatalos művészeti stílust szerintük jellemző szavakat – úgy, hogy lehetőleg ne legyen közöttük ismétlés.

 

10 perc

Vizuális benyomások nyújtása a hitleri Németország által támogatott művészeti ízlésről

 

A reflektálás ösztönzése

 

Az együttműködési készség erősítése

Frontális tanári bemutatás

 

Önálló jegyzetelés

 

Közös plakátok alkotása egész csoportos munka keretében

D2-6 (Különböző nyomtatott szövegek)

 

Csomagolópapír

 

Vastag filctollak

 

Gyurmaragasztó

P3 (Videórészlet)

 

P4 (Információk a filmről)

 

P5 (Kivetíthető képsorozat)

 

P6 (Háttér információk)

II/c Az Elfajzott művészet kiállítás, München 1937.

A

A tanár elmondja, hogy a nagy német tárlattal párhuzamosan egy másik kiállítást is rendeztek Münchenben Elfajzott művészet címmel. Levetít egy ott készült, rövid, korabeli videofilmet.

 

A diákok 8 kis csoportot alakítanak. Mindegyik kap egy sorozat cédulát, amelyek a kiállításra vonatkozó információkat tartalmaznak, valamint egy sorozatot az eseményen készült képekből. Ezekre építve rövid tudósítást írnak a kiállításról – 4 féle képzeletbeli „szerkesztőség” számára. A munka megkezdése előtt közösen tisztázzák, vajon ideológiai szempontból és a stílust tekintve milyen elvárásoknak kell megfelelniük a különböző tudósításoknak. Minden témán két csoport dolgozik. Megismerik a forrásokat, elkészítik a tudósítások vázlatát, majd az azonos témával foglalkozó két-két csoport összeül, és együtt fejezi be a munkát. A négy szóvivő bemutatja a kiállításról szóló híradást a többieknek. A diákok röviden reflektálnak arra a kérdésre, miként lehetséges, hogy ugyanarról az eseményről egészen különböző tartalmú tudósítások születhetnek.

 

25 perc

Ismeretek szerzése a témával kapcsolatban

 

A közös gondolkodás és az együttműködési készség fejlesztése

 

Bepillantás nyújtása a náci propaganda és a manipuláció eszközeibe

 

A kritikai gondolkodás fejlesztése

Csoportmunka (közös értelmezés, közös szövegalkotás)

 

Stílusgyakorlat

Jegyzetlapok, írószerek

 

D7 (Feladatkártyák)

 

D8 (Információs cédulák)

 

D9 (Képsorozatok)

P7 (Korabeli videófelvétel

III. A foglalkozás lezárása (10 perc)

III/a Az utókor ítélete

A

A tanár felolvas egy részletet Hitlernek a Nagy német művészeti kiállítás új tárlatának 1939. évi megnyitóján elmondott beszédéből, a művészet „megtisztulásáról”. Majd az osztály közösen felidézi, hogy hol mindenhol találhatók meg ma a modern művészek alkotásai a világban.

 

2 perc

A történelmi távlat felvillantása

 

A kritikai gondolkodás fejlesztése

Frontális tanári közlés

 

Egész csoportos gondolatcsere

 

P8 (Idézet Hitlertől)

III/b Virtuális emlékkiállítás 

A

A tanár elmondja, hogy a Freie Universität Berlin egy nagy projekt keretében összeállította a nácik által „elfajzottnak” minősített művek adatbázisát, amely ma szabadon kutatható. A diákok megkapják az 1937. évi kiállításon részt vett alkotók névsorát. Mindenki megjelöli a számára ismerős neveket a lapon. A tanár ezután felkér egy 3-4 tagból álló képválogató és tárlatszervező „zsűrit”, akik a következő órára virtuális emlékkiállítást (prezentációt) rendeznek e művészek alkotásaiból. A tárlathoz mindenki összegyűjt és e-mailben elküld a „szervezőknek” 5-6 általa érdekesnek ítélt művet. Részben olyanoktól, akiket korábban is ismert, részben újonnan megismert alkotóktól.

 

8 perc

A megbélyegzett művészekre való emlékezés

 

A modern művészetre vonatkozó ismeretek bővítése

 

Az internet használata közös feladat megoldásához

Önálló internetes információkeresés

 

Másokkal összehangolt egyéni munka

D10 (Névjegyzék)

P9 (Háttér információk)

B

Akinek kedve van hozzá, a képek válogatása helyett vagy mellett választhatja esszé írását is az alábbi témák egyikében:

  • A művész és a művészet szabadsága

  • Az aktuális politikát kiszolgáló művészet

  • Történelmi távlatból visszatekintve 

8 perc

A kritikai gondolkodás, az érvelés és az íráskészség fejlesztése

Önálló tanulói munka 

 

 

 

Elfajzott művészet modulvázlat - letölthető változat (doc)

 

Nyomtatóbarát változat

A modulhoz tartozó dokumentumok:

Modulleírás

Modulvázlat

A modul mellékletei


Kiegészítő anyagok:

Szövegek

Filmek

Fotók

Hanganyag

Honlapok