Hírmondó felolvasószoftver letöltése Speakboard felolvasószoftver letöltése BsMag képernyőnagyító program letöltése Magic képernyőnagyító program letöltése

Háttér információk Hans Prinzhorn gyűjteményéről (P 01)

Hans Prinzhorn (1885-1933) pszichiáter és művészettörténész volt, aki az első világháborút követően a Heidelbergi Egyetemen dolgozott. Itt kezdte el összeállítani 1919-ben a Pszichiátriai Klinika akkori igazgatójának, Karl Wilmanns-nak az utasítására az elmebetegek alkotásaiból álló, később róla elnevezett gyűjteményt – kutatási és oktatási céllal.

Különféle adományokból sikerült annyi pénzt összegyűjteniük, hogy az Oktatásügyi Minisztérium engedélyével létre tudták hozni a Patológiás Művészeti Múzeumot a klinika falai között. Első alkalommal, 1921-ben szerveztek kiállítást a mintegy 5000 darabból álló gyűjtemény anyagából,előbb egy frankfurti galériában, majd Hannoverben.

Ez idő tájt Hans Prinzhorn elhagyta Heidelberget, és 1922-ben megírta híressé vált Bildnerei der Geisteskranken (Az elmebetegek képalkotásáról) című könyvét, amelyben – a betegekkel készített mélyinterjúkkal kiegészítve – bemutatta a heidelbergi pszichiátriai klinika lakói által 1919 és 1921 között készített alkotásokat. A gazdagon illusztrált kötetet a pszichiáterek visszafogottan fogadták, a korabeli művészek közül viszont többen elragadtatással nyilatkoztak róla.

1929 és 1933 között Párizsban, Genfben, Bázelban és kilenc német város kiállítótermeiben is bemutatták a gyűjteményt. Paul Klee és Pablo Picasso kifejezetten inspiratívnak minősítette a képeket saját maga nézőpontjából. A formálódó nácihatalom képviselői viszont az elfajzott művészet elrettentő példáinak tekintettek ezeket az alkotásokat.

Prinzhorn röviddel a náci hatalomátvétel előtt, 1933-ban halt meg, s a gyűjtemény egy ideig nem foglalkoztatott senkit. Akkor került újra reflektorfénybe, amikor néhány darabját beemeltékaz Elfajzott művészet című, 1937. évi müncheni kiállítás tárgyai közé.

1938-ban Carl Schneider a Berlini klinika igazgatója új művekkel egészítette ki a korábbi gyűjteményt. A háborút követően azonban, a klinika 1955. évi újjáépítése során az addig gondosan tárolt anyagot egy padlásra száműzték. 1963-ban Harald Szeemann fedezte fel újra a munkákat, és az ő ösztönzésére állítottak ki belőle egy válogatást a berni Kunsthalle-ban. Ezt követően folyamatosan szerveztek kiállításokat a művekből Európa nagyvárosaiban, majd Amerikában és Japánban is.1979-1985 között a Volkswagen Alapítvány támogatásával történt megaz anyag tudományos dokumentálása.

2001. szeptember 13-án nyitották meg a Heidelbergi Egyetem Pszichiátriai Klinikájának épületében a „Sammlung Prinzhorn” múzeumot, ahol a gyűjtemény állandó otthonra lelt.

 

További hasznos információk:

A múzeum honlapja

Hans Prinzhorn könyvének digitalizált változata

Nyomtatóbarát változat

A modulhoz tartozó dokumentumok:

Modulleírás

Modulvázlat

A modul mellékletei


Kiegészítő anyagok:

Szövegek

Filmek

Fotók

Hanganyag

Honlapok