Hírmondó felolvasószoftver letöltése Speakboard felolvasószoftver letöltése BsMag képernyőnagyító program letöltése Magic képernyőnagyító program letöltése

Az elfajzás fogalma (D 02)

(Információs lap, az adott csoport létszámának megfelelő mennyiségben kinyomtatva.)

Az elfajzás (Entartung) fogalma a 19. század második felében kezdett nagyobb figyelmet kapni a közbeszédben. A kifejezéseredetileg csak orvosi értelemben jelentette a normálistól való eltérést. A hitleri Németországban azonban az 1930-as évekre szoros összefüggésbe hozták a művészetek bizonyos irányzataival, illetve alkotóival és alkotásaival is. A szó jelentésének kiterjesztésében fontos szerepet játszott a Budapesten született, lengyel és orosz zsidó családból származó orvos, Max Simon Nordau (1949-1923), valamint a festő-építész Paul Schultze-Naumburg (1869-1949).

Nordau 1892-ben jelentette meg két kötetes, nagy sikerű Entartung (Elfajzás) című könyvét, amit azonnal lefordítottak angol, olasz és francia nyelvre is. Bár a kifejezést alapvetően orvosi értelemben használta, művében szembe állította egymással az „egészséges és a beteg” művészetet is.Kijelentette, hogy „az elfajzottak nem mindig bűnözők, prostituáltak, anarchisták és kimondott őrültek. Néha írók és művészek.”

Nordau elvként vallotta, hogy az orvosnak erkölcsi kötelessége a nézők felvilágosítása, ha úgy érzi, bizonyos művek alkotói nem teljesen „ép” emberek. A degenerációt ugyanis az egész emberiséget fenyegető fertőző betegségnek tekintette. Meg volt győződve róla, hogy az „elfajzottak” és a „hisztérikusok” kihasználják a századvég általános „fáradtságát” annak érdekében, hogy érdeklődést keltsenek saját „beteg univerzumuk” iránt. Véleménye szerint ebből nőtt ki az a divatjelenség, ami a „modern művészetet” megteremtette. „A beteg emberek beteg művei azonban másokat is megbetegítenek” – hangsúlyozta. Az által, hogy számos híres korabeli művész munkáját őrült elme alkotásának minősítette, Nordau vált az avantgárdellenes gondolatok egyik fő összekötőjévé.

Schultze-Naumburg a századfordulón már jól ismert festő és építész volt. 1900 és 1917 között kilenc kötetben megjelentetett Kulturarbeiten című könyvsorozata révén rendkívüli népszerűségnek örvendett a német középosztály körében. Meg volt győződve róla, hogy a kultúra a „fajból keletkezik”, s hogy annak – felsőbbrendűségük révén – az árják a hordozói.

Ezzel kapcsolatos gondolatait Kunst und Rasse (Művészet és faj) című, 1928-ban megjelent könyvében fejtette ki. Amellett érvelt, hogy csak „fajilag tiszta” művészek képesek olyan „egészséges művészet” létrehozására, amely fenn tudja tartani az „örök értékeket” és a „klasszikus szépséget”. Míg a „fajilag kevert” modern művészek alacsonyabb rendűsége és romlottsága torz alkotásaikban is megmutatkozik. Ennek alátámasztására a modern alkotásokról készül képek mellé fogyatékos emberek rajzait helyezte a könyvében. [1]

Az avantgárd kezdettől fogva kiváltotta a hagyományos ízlésű emberek ellenszenvét. Így azok a sztereotípiák, amelyek alkotásaikat az elmebetegek munkával vetették össze, könnyen utat találtak az emberekhez.A művészetpolitika formálóivá azonban csak a nemzetiszocialista ideológiai hatókörében váltak. A kormányzati szándékot Hitler így foglalta össze a Nürnbergben megtartott, 1935. évi pártnapon: „létre kell hoznunk az Új Embert, és a német faj nem fogja megadni magát a modern időkre oly jellemző degeneráltság jelenségének.”

 

[1] A Schultze-Naumburg könyvében bemutatott fotók Wilhelm Weygandt (1870-1939), a neves pszichiáter gyűjteményéből származtak, aki a hamburgi Staatsirrenanstalt Friedrichsberg igazgatója, valamint a Hamburgi Egyetem Pszichiátriai Intézetének professzora volt. Weygandt a pszichiátria fajelméleti átalakításának úttörője volt, aki rendszeresen tartott fajhigiéniai előadásokat, és már 1933-ban kényszer-sterilizációt javasolt a betegek bizonyos körében – hangoztatva, hogy „nem szabad Németországot az értéktelenek paradicsomává tenni.”

Nyomtatható, letölthető változat (doc)

Nyomtatóbarát változat

A modulhoz tartozó dokumentumok:

Modulleírás

Modulvázlat

A modul mellékletei


Kiegészítő anyagok:

Szövegek

Filmek

Fotók

Hanganyag

Honlapok