Hírmondó felolvasószoftver letöltése Speakboard felolvasószoftver letöltése BsMag képernyőnagyító program letöltése Magic képernyőnagyító program letöltése

Modulleírás

Ajánlott korosztály 17-18 éves középiskolai tanulók
Ajánlott időkeret 2 x 45 perc
A modul közvetlen célja Megértetni a fiatalokkal, hogy a nácizmus szörnyűségei nem Auschwitz gázkamráival kezdődtek. Azt megelőzte számos egyéb olyan tett és gondolat, amelytől – hatékony tiltakozás hiányában – egyenes út vezetett a holokauszt borzalmáig.
A modul tartalma Az eugenika, a sterilizáció és az eutanázia fogalmak jelentésének tisztázása. A fogyatékos emberek elpusztítását célzó, T4 fedőnevű titkos német „fajnemesítő” program megismertetése, és a holokauszt fogalmával való logikai összekapcsolása. A személyes felelősség kérdésének felvetése és az áldozatokra való emlékezés.  
Megelőző tapasztalat A hitleri Németország megszületésére és a náci fajelméletre vonatkozó alapvető ismeretek. 
Ajánlott továbbhaladási irány A történelem tantárgy keretében ezt a foglalkozást követheti a holokauszt témájának részletesebb feldolgozása. Az etika keretében pedig az egyéni felelősség kérdéskörének vizsgálata a más emberek / közösségek sérelmét jelentő stigmatizáló, negatív jelenségekkel kapcsolatban.
A kompetenciafejlesztés fókuszai Személyes kompetencia: értékválasztás, véleményalkotás
Kognitív kompetencia: szövegek értelmezése, kritikai gondolkodás
Szociális kompetencia: empátia, együttműködés 
Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Ember és társadalom
Tantárgyakhoz: Történelem
Más modulokhoz: Elfajzott művészet
Támogató rendszer A projekt honlapja.
Nyomtatóbarát változat

A modulhoz tartozó dokumentumok:

Modulleírás

Modulvázlat

A modul mellékletei


Kiegészítő anyagok:

Szövegek

Filmek

Fotók

Hanganyag

Honlapok