Hírmondó felolvasószoftver letöltése Speakboard felolvasószoftver letöltése BsMag képernyőnagyító program letöltése Magic képernyőnagyító program letöltése

Feladatkörök Hartheimben - Háttér információk (P 11)

A vezetőkön kívül mintegy 60-70 alkalmazott dolgozott folyamatosan a hartheimi eutanáziaközpontban – a következő feladatkörökben:

Nővérek

Ők voltak a legközelebbi kapcsolatban az áldozatokkal. Együtt utaztak velük a buszokon, ők felügyeltek rájuk a központba való megérkezést követő regisztráció során, ők segítettek nekik a levetkőzésben, és vették át tőlük személyes tárgyaikat, mielőtt beküldték volna őket a „zuhanyozóba”.

Irodai dolgozók

Ők voltak a felelősek a családoknak kiküldendő részvét-nyilvánító levelek megírásáért és célba juttatásáért, valamint a halotti anyakönyvi kivonatok elkészítéséért. Ők gondoskodtak arról is, hogy az „elhunytak hamvait” tartalmazó urnák eljussanak a hozzátartozókhoz.

Sofőrök

Különféle beszerzési és fuvarozási feladatok elvégzése mellett, ők vezették a központ buszát, amely nagyobb részt az áldozatokat szállította, de alkalmanként a személyzet kirándulásaihoz is rendelkezésre álltak.

Fizikai munkások

Ebbe a csoportba tartoztak azok az emberek, akik az elgázosítást végezték, s akik áthordták a tetemeket az elpusztításukra kialakított kis helyiségből oda, ahol az elégetésükig tárolták azokat. Előtte azonban összegyűjtötték az esetleges aranyfogakat a megjelölt emberek szájából.  Ők égették el a testeket a krematóriumokban, Ők zúzták össze a még felismerhető formájú csontmaradványokat. És ők földelték el az urnákba nem kerülő maradványokat.

A helyi ellátásért felelős személyzet

Mivel 60-70 ember dolgozott a központban, akiknek többsége a kastélyban is élt ebben az időben, szükség volt olyan személyzetre is, akik az alkalmazottak ellátásáért voltak felelősek: szakácsok, konyhai dolgozók, takarítók és egyéb, a mindennapi élethez szükséges dolgozók.

Nyomtatóbarát változat

A modulhoz tartozó dokumentumok:

Modulleírás

Modulvázlat

A modul mellékletei


Kiegészítő anyagok:

Szövegek

Filmek

Fotók

Hanganyag

Honlapok