Hírmondó felolvasószoftver letöltése Speakboard felolvasószoftver letöltése BsMag képernyőnagyító program letöltése Magic képernyőnagyító program letöltése

Háttér információk Tomi képeskönyvéről

Háttér információk Tomi képeskönyvéről

A Tomi képeskönyvét egy apa készítette kisfia harmadik születésnapjára a terezíni (Theresienstadt) gettóban. A könyv, mivel egy három éves gyerek számára készült, kevés szöveget, és sok képet tartalmaz. A könyv képei alapján tudhatjuk, hogy mit üzent az apa gyermekének, és hogyan akarta őt megóvni a mindennapok borzalmaitól.

A könyv eredetéről részletesebben:

Bedrich Fritta Csehországból származó zsidó festő és karikaturista volt, akit a náci uralom alatt 1941-ben zártak a theresienstadti gettóba, ahol a technikai osztály vezetését bízták rá. Ezen a technikai osztályon 15 zsidó festőművésznek kellett elvégezni mindazokat a technikai munkákat, melyeket a németek meghatároztak. A technikai feladatok mellett náci propagandát terjesztő műveket, rendelésre tájképeket és a német tisztek családtagjainak a portréit is meg kellett festeniük. Minden egyéb téma szabad és privát festése a legszigorúbb büntetéssel járt. A zsidó művészek azonban titokban a valódi gettói életet festették meg. Ezeknek a műveknek egy részét nagy veszélyek árán kicsempészték a gettóból. Eljutatták a cseh ellenállási mozgalomhoz és a Nemzetközi Vöröskereszthez is. A Vöröskereszt gettóbeli látogatása után bebörtönözték őket, Frittát is, feleségével, Hanzival és kisfiával, Tomival együtt. Ottó Unger, az egyik festő kezét pedig megnyomorították. Hanzi a börtönben lelte halálát, Frittát Auschwitzban gyilkolták meg 1944-ben. A házaspár 3 éves kisfiát, Tomit, a család közeli barátai, Leo Hass és felesége nevelték fel. Ők leltek rá e kis könyvre a háború után, a gettóban elrejtett többi festmény között, melyet Fritta a fiának szánt. A Hess család, Fritta kérésére, csak a 18-adik születésnapján adta át Tominak az örökséget.
(Forrás: Tommy: To Tommy, for his Third Birthday in Terezin, 22 January, 1944. Written and illustrated by Bedrich Fritta. Translated from Czech into Hebrew By Ruth Bondy. Yad Vashem, Jerusalem. 1999.)

Pedagógiai feldolgozás lehetőségei:

Tomi könyvét különböző korosztályokkal különböző megközelítésekben lehet olvasni, tanulmányozni. A történet középpontjában egy 3 éves zsidó kisfiú áll, aki Theresienstadtban élt 4 hónapos kora óta, s akit szüleinek barátai neveltek fel, miután ők maguk a nácik áldozataivá váltak. Az első fázisban Tomit be lehet mutatni a Holokauszt témájának érintése nélkül is, miután maga a könyv az apa és fia közötti kapcsolatot illusztrálja. Másrészt Tomi könyve által, a sokkolás mellőzésével, burkoltan mutathatók be a gettóbeli élet nehézségei. Ezek megismerése további kérdésekre ösztönözheti a tanulókat, amelyek által saját képességeiknek, lelki érettségének megfelelő szinten vezethetjük el őket a Holokauszt fokozatos megismeréséig. Ebben az esetben nem a gyilkolást, a halált részletezzük, hanem a gettóban izolált gyermekek s szüleik mindennapi nélkülözéseit, az életért folytatott harcukat, látható és láthatatlan érzelmeiket, gondolataikat, vágyaikat szemléltetjük. „Tomi” könyve ebből a szempontból a reményt jelképezi, s ezért alkalmas forrás a fiatal korosztály számára. 

Forrás: http://www.yadvashem.org/yv/en/education/languages/hungarian/educational_materials/tommi.pdf

Nyomtatóbarát változat

A modulhoz tartozó dokumentumok:

Modulleírás

Modulvázlat

A modul mellékletei


Kiegészítő anyagok:

Szövegek

Filmek

Fotók

Hanganyag

Honlapok