Hírmondó felolvasószoftver letöltése Speakboard felolvasószoftver letöltése BsMag képernyőnagyító program letöltése Magic képernyőnagyító program letöltése

Idézet Hitler egyik 1939-ben elmondott beszédéből (P 08)

Hitler az elért eredményekről:

[Hitler az 1939-ben megnyílt, harmadik Nagy Német Művészeti Kiállításon elégedetten nyugtázta:] „Új német alkotóművészetünk […] első célját kétségtelenül elérte. Ahogy az építőművészet gyógyulása ebből a városból, Münchenből indult útjára, ugyanígy itt kezdődött el három évvel ezelőtt a megtisztulás folyamata a festészet és a szobrászat talán még inkább szétdúlt területén. Elsöpörtük a hanyatló vagy beteges, hazug divatművészet csalásra épült rendszerét. Elértünk egy tisztességes, általános szintet; és ez nagyon sokat jelent. Mert csakis ebből emelkedhetnek ki a valódi teremtő zsenik.”

Forrás:

Max Domarus, Hitler: Reden und Proklamationen 1932-1945. Kommentiert von einemZeitzeugen. Wiesbaden, 1973, page 1218, ISBN 3-927068-00-4. Original Text: "...daserste Zielunseresneuendeutschen Kunstschaffens [...] ohne Zweifelschonheuteerreicht [sei]. Sowie von dieser Stadt München die baukünstlerische Gesundungihren Ausgangnahm, hat hierauchvordrei Jahren die Reinigungeingesetz auf dem vielleicht noch mehr verwüsteten Gebiet der Plastik und der Malerei. Der ganze Schwindelbetriebe inerdekadenten oder krank haften, verlogenen Modekunstisthinweg gefegt. Einanständigesallgemeines Niveau wurde erreicht. Und dieses ist sehr viel. Dennausihmerstkönnensich die wahr haft schöpferischen Genieserheben." (07/14/1939)

Fordította: Mélyi József 

Nyomtatóbarát változat

A modulhoz tartozó dokumentumok:

Modulleírás

Modulvázlat

A modul mellékletei


Kiegészítő anyagok:

Szövegek

Filmek

Fotók

Hanganyag

Honlapok