Hírmondó felolvasószoftver letöltése Speakboard felolvasószoftver letöltése BsMag képernyőnagyító program letöltése Magic képernyőnagyító program letöltése

A hartheimi lakosok (D 08)

A Hartheimben lakó emberek magatartását felvillantó rövid szöveg, amelyhez a házi feladatként elkészítendő esszé címe társul.
A lapot kis méretben, annyi példányban kell elkészíteni, ahány tanuló van az osztályban.

 

A helybeliek

A Hartheimben lakók nem tudták pontosan, mi zajlik a kastélyban – bár látták a jövő-menő buszokat, a füstölő kéményeket és érezték a kastély körül terjengő különös szagot. A személyzet azzal nyugtatta meg a kérdezősködőket, hogy különféle vegyi anyagokat semmisítenek meg, s annak a következménye a furcsa szag. Aki még ezt követően is érdeklődött, azt megfenyegették, hogy könnyen Mauthausenben találhatja magát. Mivel ez a tábor Linztől mindössze 20 kilométerre volt, a helybéliek tisztában voltak a fenyegetés jelentésével. Ezt követően már csend volt a kis településen. A kastéllyal szemközti házból azonban valaki megörökítette egy fényképen a füstölő kéményeket. Ez a kép ma kinagyítva látható az emlékhely egyik szobájának falán.

 

Házi feladat

Írj egyoldalas esszét az alábbi címmel:
Vétkesek közt cinkos, aki néma” (Babits Mihály)

Nyomtatóbarát változat

A modulhoz tartozó dokumentumok:

Modulleírás

Modulvázlat

A modul mellékletei


Kiegészítő anyagok:

Szövegek

Filmek

Fotók

Hanganyag

Honlapok